Istorija

Lietuvos - Šveicarijos centras įkurtas 2012 metų kovo 20 dieną Fribūro mieste.

 

Centro steigimo nariai:

Dr. Ekkehard W. Bornträger

Dimitri de Faria e Castro, lic.rer.pol.

Christian Feldhausen, lic.rer.pol.

Hans Graf, lic.ius.

Milda Matulaitytė-Feldhausen, M.A.

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Vytautas Volungevičius, M.A.

Jūratė Žalgaitė Kaya, M.A.

Atsiprašė: Prof. Dr. Juozas Skirius