Valdyba

2016 metais valdybą sudaro (nuotraukoje iš kairės į dešinę):

Diana Brunner (kasininkė)

Dr. Jonas Rudalevičius (viceprezidentas)

Milda Matulaitytė-Feldhausen (prezidentė)

Christian Feldhausen (protokolas)

ir Dimitri de Faria e Castro (valdybos narys).